Prezentare Program


Obiectivele Programului

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli  – este un program  european menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă.

De  asemenea, programul  cuprinde  şi  Măsuri adiacente distribuţiei de mere, care constau în activităţi  extraşcolare  desfăşurate  de  profesorii  şi elevii beneficiari, cum ar fi concursuri  tematice,  achiziţionarea  de  unelte  şi  ustensile  destinate  agriculturii/pomiculturii, vizite la staţiuni de cercetare din domeniul Pomiculturii sau la muzee, etc. Aceste măsuri au un important caracter educaţional şi sunt menite să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor elevilor în privinţa specificului fructelor  ca produse agricole, a rolului acestora în alimentația umană precum şi a beneficiilor consumului de fructe proaspete.

Ajutorul financiar solicitat de consiliile judeţene şi primăriile sectoarelor Municipiului Bucureşti pentru merele distribuite elevilor din clasele I-VIII şi clasa pregătitoare care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale, este plătit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în limita fondurilor stabilite anual prin Hotărâre de Guvern.

Beneficiarii ajutorului financiar

Beneficiarii programului sunt elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile programului beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat.

Ajutorul financiar solicitat de consiliile judeţene se acordă doar pentru zilele de şcoală şi doar pentru elevii prezenţi la cursuri. Pe perioada vacanţelor şi pe perioada desfăşurării taberelor şcolare organizate de instituţia şcolară sau de autoritatea educaţională care administrează instituţia şcolară respectivă nu se acordă ajutor financiar.

Numărul total al zilelor de şcoală şi numărul de elevi beneficiari, va fi notificat solicitanţilor de ajutor financiar printr-o adresă emisă de către inspectoratul şcolar judeţean sau inspectoratele sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz.

Cuantumul ajutorului financiar

Începând cu anul şcolar 2010-2011, fructele distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, precum şi limita valorii zilnice/elev se stabilesc şi se actualizează anual prin Hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.

Limita valorică cuprinde  preţul integral de achiziţie a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 979 din 16.12.2015, pentru anul şcolar 2015-2016, se vor acorda gratuit mere, în  limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 88 de zile de școlarizare.

La nivelul Judeţului Vaslui, suma totală alocată pentru distribuţia fructelor şi pentru implementarea măsurilor adiacente în anul şcolar 2015-2016 este de 1078 mii lei.
Documente utile

 Cadrul legislativ